Планината е моят дом, Градът е моят фон!

Топ локация

На тихо и спокойно място, с панорамна гледка към град София, Ви очакват 34 жилища с просторен вътрешен двор и зони за отдих. 

В полите на Витоша

„Вермонт” е заобиколен от прекрасна природа само на 15 минути от центъра на град София. Разположен е на 760 м надморска височина, в квартал Симеоново с прекрасна гледка към нощна София.

Планината е лесно достъпна и осигурява естественни условия за множество спортове, разходки и здравословна среда за Вашето семейство.

Склоновете на Витоша са достатъчно отдръпнати, в сравнение с кв. „Бояна“, и слънцето свети до късно следобед.

кв. Симеоново

„Вермонт“ се намира в изключително тих и спокоен район, на около 200 м. от центъра на кв. „Симеоново“ и същевременно достатъчно далече от основните артерии: бул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Околовръстен път“. 

Всички магазини и удобства са на по-малко от 5 мин пеша, а достъпът до града е директен. Sofia Ring Mall е на 10 мин с кола.

На север от комплекса ще има парк и еднофамилни къщи, а по ул. „проф. Димитър Пасков“ не се очаква да има транзитен трафик.

Избери жилище

Модерно и сигурно строителство

Вашият уютен и модерен дом, в полите на планината е предпоставка за баланс във вътрешния и външния Ви свят.

Използваме енергоспестяващи технологии - газово отопление, топлоизолация, фотоволтаични системи и соларни лампи.
Асансьорите са последно поколение ОТИС и рекуперират енергията при спиране. При прекъсване на електрозахранването, авариен режим гарантира спускане до по-долно ниво и безопасно излизане от кабината.
Използваме CCTV система за видеонаблюдение
При изграждането на сградите ние използваме само най-висок клас материали със сертификат. Това са домове за ценители.
Видеодомофоните са с 8-инчов дисплей и с интелигентна система на отваряне, т.е. от която и точка да се звъни, от там може да бъде отворено. Системата на бравите е „Master Key“, един ключ за всичко.
„Вермонт“ предоставя достъпна среда на хората с увреждания.
Зелени технологии

Просторен вътрешен двор, градина и озеленяване

Нашият стремеж е „Вермонт“ да се развие в общност, която е в унисон с природата и заобикалящата среда, сякаш самата природата е поставила финалния щрих!

Озеленяването на вътрешния двор е с растителни видове съобразени с местната еко система. По дендрологична ведомост (проекта за озеленяване) са предвидени над 20 различни растителни вида, като преобладават широколистните дървесни видове.

Обособен е „Green Corner“ където жителите на комплекса и техните деца могат да се грижат за ядлива градинка и оранжерия с плодове, зеленчуци, билки и цветя.
Предвидена е поливна система и събиране на дъждовната вода, с които ще подпомогнем целогодишния зелен и красив облик на двора.

Автомобили не се допускат в двора.

Поглед от горе

Очакваме Вашето запитване!


Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ФРОНТ САЙД” ЕООД, действащо чрез уеб сайт "vermont-bg.com", наричано по-долу „Сайта“, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ФРОНТ САЙД” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131233936 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, Красно село, ул. Лерин № 45, имейл адрес: office@frontside.bg, телефон: 88232652

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сайта, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е vermont-bg.com и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на Сайта.

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до Сайта и да започват преговори за сключване на договор по предоставяне на услуга.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя, неговия имейл и съобщение до Сайта във връзка с конкретна заявка. Данните се събират, за да може Сайта да отговори на отправеното запитване.

Чл. 5. Сайта изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 1-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, Сайта има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Сайта.

Чл. 9. Сайта се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предлаганите стоки.

Чл. 10. Сайта си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените условия за покупко-продажба на недвижими имоти. Сайта има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 11. Всички уговорки по конкретна заявка за покупко-продажба на имот се уреждат чрез индивидуален договор.

Чл. 12. При противоречия между Общите условия и индивидуалния договор, имат действие тези, уредени в индивидуалния договор.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки случай със специални условия.

Чл. 14. Изменените или новоприетите Общи условия влизат в сила незабавно от момента на публикуването им.

Чл. 15. При заварено положение към момента на публикуване на Общите условия, Сайтът се задължава да информира Потребителите, в 7-дневен срок към момента на публикуване на изменените и/или допълвани Общи условия

Чл. 16. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайта в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 17. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 18. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 19. Ако някоя от разпоредбите е недействителна или неприложима, то тя се замества по право с повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.