Избери своето жилище

Ситуация
Разпределение Апартаменти

Жилищен комплекс „Вермонт“ предлага отлични инвестиционни възможности. Това са домове изградени със стил, безкомпромисно качество и в зелени сгради. Апартаментите са функционални и светли, с френски прозорци и просторни тераси. Партерните жилища имат прилежаща дворна тераса, която е неприкосновена част от имота. Водени от принципите на модерната архитектура за практичност и целогодишен комфорт, както и от съвременните нужди на семействата, ние проектирахме достатъчно гаражи и мазета, за да има място за всичко.

Сутерен - 1
C - 1

Мазета

Жилищата разполагат със 17 мазета и едно общо помещение, където могат да се провеждат срещи на Общото събрание или други мероприятия.

Сутерен - 2
C - 2

Гаражи

Жилищата разполагат с 56 подземни гаража. Гаражните врати са „Hormann“, с дистанционно.

Жилищни и нежилищни площи

4 539 м2
обща площ на парцела
2 720 м2
минимална озеленена площ, от които 50% са висока дървесна растителност
7 000 м2
общо РЗП на сгради и подземни гаражи
18 м
минимално отстояние от съществуващи постройки
2
входа за пешеходци един от север и един от юг
1
вход за автомобили
Изтегли брошура (11 MB)

Свободни апартаменти

Сграда
Етаж Кота +0.50
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Дворнa
тераса (м2)
Мазе площ
2)
Статус
01 121.35 134.57 Ю/И/З 2 1 2 19.61 - - Продаден
02 142.48 158.78 Ю/И 2 1 2 25.71 - - Продаден
03 76.03 90.10 С/З 1 1 1 - 07 11.14 Продаден
Сграда
Етаж Кота +3.50
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
04 153.04 178.05 Ю/И/З 3 2 3 2 04 13.69 Продаден
05 129.55 145.32 Ю/И 2 1 2 1 - - Продаден
06 68.15 81.45 С/З 1 1 1 1 08 10.93 Продаден
Сграда
Етаж Кота +6.50
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
07 153.04 178.74 Ю/И/З 3 2 3 2 01 15.10 Продаден
08 114.40 128.33 Ю/И 2 2 2 1 - - Продаден
09 68.21 81.59 С/З 1 1 1 1 09 11.09 Продаден
Сграда
Етаж Кота +9.50
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
10 167.82 194.63 Ю/И/З 3 2 3 3 02 19.78 Свободен
Сграда
Етаж Кота -2.20
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Дворнa
тераса (м2)
Мазе площ
2)
Статус
01 107.97 128.35 Ю/И/З 2 1 2 15.02 10 10.17 Продаден
02 122.63 146.99 С/З/И 2 1 2 11.02 03 13.52 Продаден
Сграда
Етаж Кота +1.30
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
03 120.21 138.22 Ю/И/З 2 1 2 1 - - Продаден
04 124.90 144.12 С/З/И 2 1 2 2 - - Продаден
Сграда
Етаж Кота +4.30
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
05 120.41 138.45 Ю/И/З 2 1 2 1 - - Продаден
06 124.71 143.9 С/З/И 2 1 2 2 - - Продаден
Сграда
Етаж Кота +7.30
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
07 138.46 164.09 Ю/И/З 2 1 2 3 17 15.43 Продаден
Сграда
Етаж Кота -0.50
-1.00
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Дворнa
тераса (м2)
Мазе площ
2)
Статус
01 121.95 135.28 Ю/И/С 2 1 2 19.61 - - Продаден
02 126.47 140.66 Ю/И 2 1 2 13.53 - - Продаден
03 76.02 89.28 С/З 1 1 1 - - - Продаден
Сграда
Етаж Кота +2.50
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
04 153.04 177.97 Ю/И/С 3 2 3 2 05 13.39 Продаден
05 114.13 132.86 Ю/И 2 1 2 1 13 9.93 Продаден
06 68.41 76.50 С/З 1 1 1 1 16 10.49 Продаден
Сграда
Етаж Кота +5.50
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
07 153.04 177.98 Ю/И/С 3 2 3 2 06 13.40 Продаден
08 114.40 128.37 Ю/И 2 1 2 1 - - Продаден
09 68.41 81.29 С/З 1 1 1 1 15 9.93 Продаден
Сграда
Етаж Кота +8.50
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
10 204.73 234.51 Ю/З/С 4 2 3 4 12 18.18 Свободен
Сграда
Етаж Кота -2.60
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Дворнa
тераса (м2)
Мазе площ
2)
Статус
01 136.09 151.94 Ю/И 2 1 2 17.84 - - Продаден
02 107.81 126.31 Ю/З/И 2 1 2 20.74 11 11.43 Продаден
Сграда
Етаж Кота +0.40
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
03 137.86 155.45 С/З/И 2 1 2 2 - - Продаден
04 121.94 138.01 Ю/З/И 2 1 2 2 - - Продаден
Сграда
Етаж Кота +4.30
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
05 137.54 155.09 С/З/И 2 1 2 2 - - Продаден
06 121.94 138.01 Ю/З/И 2 1 2 2 - - Продаден
Сграда
Етаж Кота +6.40
АПАРТАМЕНТ Застроена площ
2)
С общи части
2)
Изложение Спални Бани WC Тераси Мазе площ
2)
Статус
07 166.37 191.35 Ю/И/З 3 2 3 2 14 14.51 Продаден
Виж в пълен размер

Очакваме Вашето запитване!


Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ФРОНТ САЙД” ЕООД, действащо чрез уеб сайт "vermont-bg.com", наричано по-долу „Сайта“, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ФРОНТ САЙД” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131233936 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, Красно село, ул. Лерин № 45, имейл адрес: office@frontside.bg, телефон: 88232652

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сайта, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е vermont-bg.com и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на Сайта.

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до Сайта и да започват преговори за сключване на договор по предоставяне на услуга.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя, неговия имейл и съобщение до Сайта във връзка с конкретна заявка. Данните се събират, за да може Сайта да отговори на отправеното запитване.

Чл. 5. Сайта изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 1-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, Сайта има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Сайта.

Чл. 9. Сайта се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предлаганите стоки.

Чл. 10. Сайта си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените условия за покупко-продажба на недвижими имоти. Сайта има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 11. Всички уговорки по конкретна заявка за покупко-продажба на имот се уреждат чрез индивидуален договор.

Чл. 12. При противоречия между Общите условия и индивидуалния договор, имат действие тези, уредени в индивидуалния договор.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки случай със специални условия.

Чл. 14. Изменените или новоприетите Общи условия влизат в сила незабавно от момента на публикуването им.

Чл. 15. При заварено положение към момента на публикуване на Общите условия, Сайтът се задължава да информира Потребителите, в 7-дневен срок към момента на публикуване на изменените и/или допълвани Общи условия

Чл. 16. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайта в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 17. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 18. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 19. Ако някоя от разпоредбите е недействителна или неприложима, то тя се замества по право с повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.